مسابقات لیگ برتر نوجوانان استان لرستان

شنبه 14/6/94

سرخ پوشان خرم آباد-پرسپولیس الیگودرز

ورزشگاه تختی خرم آباد-ساعت 16

شنبه21/6/94

پرسپولیس الیگودرز-شاهین نوین بروجرد

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 16

شنبه28/6/94

پرسپولیس الیگودرز-وحدت بروجرد

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 15

شنبه6/7/94

پرسپولیس الیگودرز-بهمن دورود

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 15

شنبه 11/7/94

گهر دورود-پرسپولیس الیگودرز

ورزشگاه تختی دورود-ساعت14/30

/ 0 نظر / 40 بازدید