حضور سه کشتی گیر پیشکسوت الیگودرزی در تیم ملی

مسابقات کشتی پیشکسوتان جهان از تاریخ 25 مهر ماه 94 در کشور یونان برگزار خواهد شد.

هوشنگ پوری،احمد رضا سر لک و مرتضی زمانی 3کشتی گیر الیگودرزی حاضر در تیم ملی می باشند که به این کشور اعزام می گردند.

/ 0 نظر / 99 بازدید