چارت اداری اداره ورزش و جوانان شهرستان الیگودرز

ریاست:حشمت امان الهی

معاون و امور مالی:حسین شفیعی

 ورزشی و روابط عمومی:حسین زنده دلی

فرهنگی:نورالدین بازوندی

 هیات ها:عباس قلی لونی

 باشگاه ها:حسن زارعی

 بانوان:فاطمه بهرامی

 جوانان:فرزانه خداداد

 دفتری:سودابه علی بخشی

یارانه:فاطمه رضایی

/ 0 نظر / 39 بازدید