دیدار برخی از مسئولان ورزشی استان با فرماندار شهرستان الیگودرز

در یک دیدار دوستانه که با حضور تیموری معاون توسعه ، منابع و پشتیبانی اداره کل و برخی دیگر از مسئولان ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان در فرمانداری شهرستان الیگودرز انجام شد .میرزایی فرماندار با اشاره به ظرفیت های ورزشی شهرستان الیگودرز گفت: این شهرستان قهرمانان زیادی تحویل جامعه ورزشی داده است و فضای ورزشی مناسب این شهرستان باعث شده که قابلیت های زیادی برای ورزش شهررستان الیگودرز فراهم شود و تنها نیازمند توجه بیشتر مسئولان ورزشی به این اداره کل می باشد . میرزایی فرماندار الیگودرز از علاقه خود به ورزش نیز گفت و بااشاره به تلاشی که در زمینه توسعه ورزش در این شهرستان داشته گفت: هر گونه کمکی که در راستای کمک به ورز ش وورزشکاران این شهرستان باشد انجام خواهد داد . کامیاب تیموری نیز با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در تمامی شهرهای استان گفت: سامان دادن به ورزش و توسعه همه جانبه ورزش از اولویت های کاری اداره کل می باشد ودر تلاشیم نظم کلی وهمه جانبه ای به ورزش استان دهیم وبا حمایت مالی از هیئت های مختلف ورفع مشکلات مالی آنها تا حدودی ورزش استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم .کامیاب تیموری آینده ورزش استان را در آینده ای نه چندان دور بسیار خوشبینانه دانست وگفت: در آینده نه چندان دور تفاوت ورزش لرستان در مقایسه با سالهای گذشته به طور محسوس تری برای همگان لمس می شود. 

/ 0 نظر / 29 بازدید