مسابقات لیگ برتر نوجوانان استان لرستان

شنبه 14/6/94

سرخ پوشان خرم آباد-پرسپولیس الیگودرز

ورزشگاه تختی خرم آباد-ساعت 16

شنبه21/6/94

پرسپولیس الیگودرز-شاهین نوین بروجرد

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 16

شنبه28/6/94

پرسپولیس الیگودرز-وحدت بروجرد

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 15

شنبه6/7/94

پرسپولیس الیگودرز-بهمن دورود

ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی-ساعت 15

شنبه 11/7/94

گهر دورود-پرسپولیس الیگودرز

ورزشگاه تختی دورود-ساعت14/30


پیروزی تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس الیگودرز بر سرخپوشان خرم آباد

در ادامه مسابقات فوتبال نوجوانان استان تیم فوتبال پرسپولیس الیگودرز موفق شد با تک گل علی ناطقی در مقابل تیم فوتبال سرخپوشان خرم  آباد به برتری برسد.این مسابقه در ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی الیگودرز برگزار شد.سرپرستی و مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس الیگودرز بر عهده معلم بازنشسته و دلسوز رحم خدا نظری می باشد.